Policy för datahantering och cookies

Evergreen International AB (nedan kallat “Evergreen”) respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in, varför vi gör det och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt.

Evergreen behandlar dina personuppgifter framför allt för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Utgångspunkten är alltid att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Du har alltid rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av egna personuppgifter.

Vilken information samlar vi in och varför?

Vi samlar främst in din information för att erbjuda dig produkter på vår webbplats, för att kunna skicka dina beställningar till dig och för att administrera och leverera information eller varuprov som du har begärt till dig. Med detta följer att vi även måste spara vissa uppgifter om dina köp i ett antal år på grund av lagkrav. Utöver detta behandlar vi vissa av dina uppgifter för att marknadsföra varor som vi tror du är intresserad av.

Information som du lämnar till oss

 • När du beställer varuprov – namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • När du beställer information, t.ex. prislista – namn och e-postadress
 • När du genomför ett köp i vår webbshop – information om din beställning och betalning
 • När du är i kontakt med oss – kommunikation som sker via e-post

Information som vi samlar om dig

När du besöker vår webbplats spårar vi din webbaktivitet med tjänsten Google Analytics och kan komma att använda den i marknadssyfte. Vid ditt besök på vår webbplats spåras exempelvis trafikdata, geografisk position, IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsare som används.

Varför och hur länge vi behandlar din information

För att vi ska kunna leverera produkter till dig eller kunna följa upp ett kundserviceärende innebär det att vi behöver behandla ett antal personuppgifter om dig. Här under beskriver vi syftet med behandlingen, hur uppgifterna behandlas, på vilken grund vi behandlar dem och hur länge vi sparar informationen.

 • Administration av ditt köp och leverans av varor
  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera ditt köp och sedan leverera varor till dig. Uppgifterna sparas i vårt kundregister och detta är nödvändigt på grund av avtal. Vi sparar dem i 3 år.
 • Utförande och hantering av kundserviceärende
  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna utföra och hantera kundserviceärenden. Uppgifterna sparas i vårt e-postprogram Outlook och detta är nödvändigt på grund av avtal. Vi sparar uppgifterna i 3 år.
 • Beställning och leverans av varuprov
  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera och skicka din beställning av varuprov. Uppgifterna sparas i vårt e-postprogram Outlook på grund av berättigat intresse. Vi sparar uppgifterna i 6 månader.
 • Beställning av information
  Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka information du beställt från oss, t.ex. prislistor. Uppgifterna sparas i vårt e-postprogram Outlook på grund av berättigat intresse. Vi sparar uppgifterna i 6 månader.
 • Bokföring av transaktioner
  Vi behandlar dina personuppgifter för bokföring av transaktionerna. Uppgifterna sparas i vårt bokföringssystem eftersom vi är skyliga att göra detta enligt lag. Vi sparar uppgifterna i 7 år.

Hur vi använder insamlad information

Evergreen behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges här under:

 • För att fullgöra beställningar av de produkter som Evergreen erbjuder.
 • Kunna erbjuda god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt, t.ex. prislistor och produktblad.
 • För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå.
 • För att genom analys av ditt beteende på vår webbplats utveckla och förbättra webbplatsen.
 • För att kunna ge dig relevanta rekommendationer och erbjudanden baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för och vad du har tittat på och visat intresse för.
 • För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats att vara mer användbar och för att förbättra din användarupplevelse av vår webbplats genom att kunna anpassa visningen av webbplatsen till den enhet som används.
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Vem får ta del av dina uppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Vi kan dock dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra t.ex. analys. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. Evergreen samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES.

Om cookies

För att dra full nytta av vår webbplats använder vi cookies på webbplatsen. En cookie är en liten textfil som består av bokstäver och siffror som lagras i din webbläsare, mobiltelefon eller surfplatta när du besöker en webbplats. Cookien hjälper webbplatsleverantörer att känna igen din enhet nästa gång du besöker webbplatsen.

När du besöker vår webbplats kommer information om användandet att lagras genom cookies. Evergreen använder cookies för att underlätta din användning och optimera upplevelsen av webbplatsen samt för att inhämta information som till exempel statistik över webbplatsens besökare (med hjälp av Google Analytics) för att lära oss mer om våra användare. Syftet med detta är att säkerställa, underhålla och förbättra webbplatsen.

Om du skulle vilja begränsa, blockera eller radera cookies från din webbläsare kan du använda webbläsarens inställningar för att göra det. Gå till inställningarna för din webbläsare på din dator eller annan enhet. Hur du gör inställningen varierar från webbläsare till webbläsare, så använd hjälpfunktionen för den webbläsare som du använder dig av för att se hur du kan ändra dina val för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Du kan också välja att helt inaktivera Google Analytics-cookies genom opt-out från Google Analytics, genom att använda deras Add-on som finns du hittar här.

Rättslig grund

I och med att du lämnar uppgifter till Evergreen ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter om vilka produkter du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer vi att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om vi använder oss av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

Begär tillgång till dina uppgifter

Observera att registrerad person när som helst har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av egna personuppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet. Detta gör du genom att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Länkar till andra webbplatser

Om vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Evergreen saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser ansvarar vi inte för innehållet. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Kontakta oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss.

Evergreen International AB
Prästgårdsvägen 31
187 75 Täby
Sverige

Telefon: 08-684 516 00
E-post: kontakt@evergreenkonstgras.se

Denna policy för databehandling och cookies gäller från och med 2018-04-24.

Share This