Vanliga frågor om konstgräs

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna när det gäller konstgräs. Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss.

Klicka på respektive fråga för att se svaret.

Vad är konstgräs egentligen?

Konstgräs är en yta av gjord av syntetfibrer som ska se ut som naturligt gräs. Det är idag mycket populärt att använda konstgräs på idrottsplaner (t.ex. golf, fotboll och tennis), trädgårdar, terrasser, balkonger, företagsmiljöer, skolgårdar m.m.

Vad är konstgräs tillverkat av?

Evergreens konstgräs tillverkas uteslutande av de bästa råvarorna som finns inom konstgräs. I huvudsak är det polyeten och polypropylen samt gummi som används. Så mycket som två tredjedelar av materialet är återvunnet material från industriproduktion.

Hur framställer man konstgräs?

Man kan förenklat säga att konstgräs framställs av diverse termoplaster och då i huvudsak polyeten (PE) och polypropylen (PP). Undersidan på konstgräsmattan är normalt i gummi. 100% av vårt konstgräs är dessutom återvinningsbart, den dag det är dags att byta ut gräset.

Här kan du läsa ett dokument som i detalj beskriver polyeten och polypropylen om du vill ha mer information:

Vilka typer av strukturer kan konstgräs ha och hur skapas dessa?

Konstgräsfibrer tillverkas ofta av polyeten eller polypropylen och har antingen monofilament eller fibrillerade (även kallade slit-film) strukturer.

Monofilament
Enfibertrådteknik. Gräsbladen extruderas genom en spinndosa. Munstyckets hål på spinndosan bestämmer tvärsnittet av gräsbladet. Utformningen av grästurfen spelar en viktig roll när det gäller egenskaperna hos konstgräset.

Grästurfen kan utformas för att bli mer elastisk, realistisk och långlivad. Formen på grässtråna kan vara diamantform, U-form, C-form, V-form, S-form etc.

Monofilament-tekniken formar fibrerna så att gräset får ett så naturligt utseende och som möjligt.

Fibrillerad
Fibrillerad turf tillverkas genom folieextrudering. Folien skärs till band och bandet fibrilleras till ett specifikt mönster. Detta ger konstgräset en naturlig känsla och utseende.

Hur kan man använda konstgräs som privatkund? Vad är kostnaden?

Som privatkund kan man lägga konstgräs i trädgården, på balkongen, terrassen, uteplatsen eller innergården.

På balkongen/terrassen
Att lägga konstgräs på balkongen eller terrassen är en enkel och snabb installation som de flesta kan göra själva. En normal balkong har 6-10 m2 golvyta. Lägger man konstgräs på hela den ytan är det mycket enkelt att installera själv. Man skär bara ut biten så att den passar balkongens längd och bredd.

Sedan lägger man konstgräset direkt på betongsulan. Om man vill kan man fästa gräset i hörnen med en dubbelhäftande mattejp. Då ligger gräset garanterat på plats i alla väder.

Om man vill kan man lägga konstgräs endast på en del eller delar av balkongen eller terrassen. Många väljer att ha en hårdare yta vid matplatsen, bestående av t.ex. trätrallar eller stenar, och sedan konstgräs runtom. Man kan skapa många fina miljöer genom att kombinera konstgräs med andra material så som trä och sten, och naturligtvis även äkta gräs. Kombinationerna av konstgräs och andra material förhöjer totalintrycket och ger då även extra beröm till en duktig kreatör som hittat fördelarna med att kombinera olika material tillsammans.

I trädgården
Här krävs oftast ett underarbete av marken för att installationen av konstgräset ska bli som bra som möjligt, och framför allt hålla under lång tid. Evergreen har markentreprenörer med goda kunskaper om hur man bäst förbereder en yta i trädgården för installation av konstgräs.

Hur går jag tillväga om jag vill lägga gräset själv?

Du som vill lägga konstgräs själv behöver ha tillgång till följande:

 • Grävare, schaktmaskin eller jordfräs
 • Vibratorplatta
 • Mattkniv
 • Monteringsväv för skarvar
 • Monteringslim
 • Monteringsklammer
 • Markduk
 • Dräneringssingel
 • Stenmjöl

Så här går du tillväga:

 1. Markera ytan där konstgräset ska installeras.
 2. Mät upp hur många kvadratmeter ytan består av.
 3. Schakta bort ca 10 cm av ytskiktet från ytan där konstgräset ska installeras.
 4. Lägg ut markduk, motsvarande de antal kvadratmeter du mätt upp, i den utgrävda ytan.
 5. Fyll upp med ca 5 cm dräneringssingel.
 6. Jämna ut och platta till med vibratorplatta.
 7. Lägg ut markduk, motsvarande de antal kvadratmeter du mätt upp, på den planade dräneringssingeln.
 8. Fyll upp med ca 5 cm stenmjöl.
 9. Jämna ut med vibratorplatta och vattna försiktigt stenmjölet så att det får en hård yta.

Nu är det klart att montera konstgräset.

För att förtydliga hur du förbereder ytan inför en konstgräsinstallation i t.ex. en trädgård ser du här under en bild som visar markunderlaget i genomskärning.

Markunderlag

Bottenskiktet är den befintliga jordytan som är kvar efter att man schaktat bort ca 10 cm av ytskiktet.

Först lägger man en Geotex fiberduk/markduk. Därefter dräneringssingel som man vibbrar (markvibrator). Efter det rekommenderar vi ytterligare en Geotex fiberduk för att sedan avsluta med stenmjöl överst. Vibbra sedan en gång till och spraya litet försiktigt med vatten.

Nu är det klart att installera konstgräset.

Hur sköter jag om konstgräset på bästa sätt?

Rekommenderade redskap för skötsel av konstgräs i trädgårdar, på innergårdar etc:

 • Mjuk lövräfsa (gärna i plast): Används för att räfsa ihop löv och lösa naturföremål.
 • Lövblås: Bra att ha för att blåsa bort löv m.m.
 • Högtryckstvätt: Används för att tvätta bort smuts, jord, lera eller annat som sitter fast och inte lossnar med räfsa eller lövblås.

Om gräset ser “platt” ut kan man använda högtryckstvätt och rikta strålen mot gräset. Bra att göra efter vintern speciellt om det legat tung snö på gräset. Då blir det som nytt och ser fräscht ut igen.

Basunderhåll för konstgräsmattor på sportanläggningar:

 • Håll gräsytan ren
 • Sätt upp en “Rökning förbjuden”-skylt nära konstgräsmattan
 • Se till att motorfordon eller andra tunga saker inte beträder konstgräsmattan
 • För att minska antalet rengöringstillfällen, rengör inte vid höga temperaturer
 • Ha tillräckligt många papperskorgar i anslutning till planen
 • Reparera mindre skador på gräset omedelbart

Ladda ner skötselinstruktioner för Evergreens konstgräs >>

Hur fungerar konstgräs vid regn?

Många undrar om vattnet konstgräset ligger kvar uppe på gräset vid regn eller om det dräneras igenom konstgräset. Svaret är att vattnet dräneras. Samtliga modeller av Evergreens konstgräs har dräneringshål i bottenskiktet som gör att allt vatten som kommer på gräset snabbt dräneras igenom turfen och ner i marken. Om man har gjort en bra grund med det material som vi rekommenderar, markduk, dräneringssingel och stenmjöl, ska det inte kunna bli några som helst problem med vatten.

Vi har studerat hur konstgräs fungerat i en trädgård vid rejäla regn- och åskskurar under sommaren 2014. Den vanliga naturliga gräsmattan blev då helt översvämmad och med stående vatten uppe på ytan medan konstgräsytorna blev helt torra så snart det hade slutat regna.

Är konstgräs miljövänligt?

Eftersom de tillverkare som vi på Evergreen valt att jobba med använder sig av återvunnen termoplast vid tillverkningen av konstgräset, så är Evergreens produkter klimatneutrala sett ur ett tillverkningsperspektiv.

Vill du göra ett riktigt bra miljöval så rekommenderar vi att du väljer några av de ECO gräs som vi säljer. EcoMax 20, 30 och 40 mm samt UEFA ECO 30s är exempel på modeller som är 100 % återvinningsbara.

Dessutom finns det en rad miljöfördelar för konstgräs i allmänhet:

 • Ingen bevattning av gräsmattan behövs (sparar in på vårt dricksvatten). En ny naturlig gräsmatta kräver vattning varje dag under de första 30 dagarna för att växa och utöver detta behövs också en hel del gödningsmedel och andra kemikalier som skadar miljön.
 • Ingen ogräsbekämpning där gifter används eller användning av kemiska gödningsmedel. När sådant används på naturliga gräsmattor hamnar i det ofta i avloppsdammar som sedan rinner vidare till floder, bäckar, sjöar och hav.
 • Ingen gräsklippning med ofta miljöovänliga bensinklippare, eller elslukande el- och robotgräsklippare. En genomsnittlig gräsklippare släpper under 30 minuters klippning ut ca 0,6 kg koldioxid och förbrukar även fossila bränslen.

Sammanfattningsvis innebär ett byte från naturligt gräs till konstgräs att föroreningar i vår miljö och utsläppen av koldioxid minskar kraftigt.

Ska konstgräsplaner förbjudas?

Det pågår just nu en miljödebatt om huruvida konstgräs ska förbjudas eller inte och det skapar en del missuppfattningar: Debatten handlar egentligen om granulatet man fyller fotbollsplaner med och INTE om själva konstgräset.

Restriktioner mot granulat i fotbollsplaner inom EU diskuteras. Debatten är i full gång och alternativen är många. Har du en plan med gummigranulat eller planerar att anlägga en fotbollsplan med infill (granulat) rekommenderar vi att du läser denna information.

Konstgräset är miljövänligt i sig men i vissa fall kan granulatet som gräset fylls med vara miljöfarligt. Detta speciellt när granulatet hamnar på fel ställe som i sjöar och vattendrag. Välj därför rätt sorts infill eller köp ett konstgräs som inte behöver granulat, t.ex. Multisport Natur eller Multisport Miljö HQ från Evergreen.

Vanliga frågor konstgräs
Share This