Golf- och sportyta på Ljusterö

Om projektet

En golfentusiast och affärsentreprenör som verkligen ägnar stora delar av sitt liv åt golf har nyligen skaffat ett sommarresidens på Ljusterö i Stockholms skärgård.

I juni kontaktade han Evergreen och vi satte oss ned och började skissa på litet idéer om hur man kan skapa en golfyta som fungerar till träning, spel och olika aktiviteter såsom 5-kamp etc.

Efter några månaders funderingar så blev det bestämt och i slutet på september påbörjade vi installationen. Markytan är förberedd enligt Evergreens instruktioner av lokal markanläggare.

Steg 1
Grundytan som anlagts med konstgräs är 8 x 16 meter och här valde kunden det nya Ekonomi Natur 20.

Ett kort och lättskött konstgräs. I ytan har vi fällt in en green på 4 x 7 meter ProGrass Green+ stimp 10, och anlagt tre golfhål (kort-mellan-lång) som kan attackeras från alla håll, antingen med putter eller med chipklubba.

Ekonomi Natur kommer att dressas med kiselsand till våren.

Steg 2
Våren 2021 kommer vi att installera några utslagsplatser (Tee-boxar) från vilka man kan träna pitchslag in mot greenen.

Steg 3
Anläggande av boulebana och ytor för andra spel och lekar planeras så att anläggningen kan stå klar under första halvåret 2021.

Vi får anledning att återkomma med fler bilder och info allteftersom projektet fortgår.

Vill du ha en lika fin golf- och sportyta hemma hos dig?

Klicka på respektive bild för att förstora dem.

Vill du ha en lika fin golf- och sportyta hemma hos dig?