Innergård i BRF på Lidingö

Om projektet

En större BRF (Mattson Fastigheter) på Lidingö med en stor innergård ville byta ut lösgruset med skiffersten och jord mot konstgräs. Det var problem med att lösgruset inte ligger kvar utan far runt och skapar återkommande problem med städning och sanering. Fastighetsskötaren hade fått nog och ville hitta en bättre lösning.

Vi på Evergreen föreslog då att de skulle ta bort all skiffersten och lösgrus och ersätta dessa ytor med konstgräs. Övriga gångstråk med stenplattor skulle finnas kvar.

Efter noggrant övervägande tog fastighetsägaren beslutet att genomföra projektet. Arbetet påbörjades 9 mars och var fullbordat 29 mars.

  • Totalytan som byttes från lösgrus till konstgräs är ca 1 100 m².
  • 95 ton lösgrus har transporterats bort i säckar.
  • 106 ton nytt material har installerats, så som makadam/kross och stenmjöl.
  • 2 200 m² fiberduk har lagts ut.
  • 700 löpmeter NTR-A tryckat stolpvirke 75×75 mm har lagts ut som ramverk runtom konstgräset i ytterkant så att gräset kan fixeras ordentligt mot markytan.
  • 1 100 m² av konstgräset Ekonomi Natur 30 har installerats och slutligen har 6 ton kiselsand borstats ned i konstgräset för att ge stabilitet, stadga och ökad livslängd

Ett stort arbete/projekt som vi är stolta över att ha kunnat genomföra utomhus under en tidig vårmånad som mars då vädret kan vara nyckfullt. Värt att tilläggas är att allt material har lyfts upp och ned med kranbil eftersom innergården ligger 2 plan upp från marknivån.

Vi hoppas verkligen att de som bor där kommer att få glädje av de nya härliga ytorna och att fastighetsskötaren kan fokusera på annat underhåll framöver.

Bilderna talar sitt tydliga språk. Konstgräs är verkligen en bra lösning på många ytor i allmänhet och på innergårdar som denna i synnerhet.

Vill du ha lika fint konstgräs på din innergård?

Klicka på respektive bild för att förstora dem.

Vill du ha lika fint konstgräs på din innergård?