Puttinggreen och foregreen på trädgårdstomt i Saltsjö-Boo

Om projektet

En golfentusiastisk familj med hus i Vikingshill, Saltsjö-Boo, hade en drygt 10 år gammal puttinggreen som var i stort behov av renovering.

Det blev ett ganska omfattande arbete med att anlägga nytt utjämningslager och plana ut markytan. Önskemålet var ca 50 m2 puttinggreen och lika mycket foregreen.

Kunden valde vårt nya ProGrass Green+ till greenen och sedan EcoSol C26 till foregreen. Fem hål var önskemålet varav två hål plana utan lutning, och tre hål i lutning, så att man kan träna både uppförs- nedförs- och sidledesputtar.

Vi installerade även tre utslagsplatser där man på olika avstånd kan öva chipslag in mot greenen. Ett sätt att träna närspel och få större nytta av anläggningen.

Vill du ha lika fina golfgreener på din tomt?

Klicka på respektive bild för att förstora dem.

Vill du ha lika fina golfgreener på din tomt?