Släntrutsch i Ursvik

Om projektet

En bostadsförening i Ursvik hade problem med en släntrutsch som inte gick att underhålla med naturligt gräs. Evergreen fick uppdraget att skapa en funktionell yta med konstgräs till barnen. Underlaget byggdes upp med fiberduk, stenkross och stenmjöl. Ett ribbsystem i NTR-A tryckat virke lades under för att kunna stabilisera gräset i slänten och slutligen förseddes ytan med en 12 mm sviktmatta innan konstgräset Sungrass 4019 monterades.

Gräset dressades med kiselsand för ytterligare stabilitet och en försänkt träram monterades i ytterkant så att gräset kunde fästas ordentligt mot marken.

Nu har barnen fått en härlig och säkrare släntrutsch att leka i.

Vill ni ha lika fint konstgräs i er lekpark?

Klicka på respektive bild för att förstora dem.

Vill ni ha lika fint konstgräs i er lekpark?