Trädgård i Täby

Om projektet

I juni 2016 installerade Evergreens team konstgräs i en trädgård i Täby. Kunden har en yta på ca 50 m2 utanför entrén och hade önskemål om att få en snygg yta med minimal skötsel. Det var ett närmast igenvuxet område som vi fick i uppdrag att fräscha till.

Arbetet innebar inledningsvis bortschaktning av befintlig yta och staket. Sedan markduk, makadam, markduk och stenmjöl som underarbete, och efter det en träsarg som ram runtom för att kunna fästa konstgräset.

Valet av konstgräs blev Sungrass M20. Gräset kompletterades med växter och bevattningssystem för växterna (vita rhododendron och syrener). Dessutom användes ett par naturstenar från skogen för att markera ytan i stället för staket.

Resultatet framgår av bilderna. Både ägare och grannar är förtjusta över den nya ytan som vi skapade till kunden. Speciellt uppskattat är bevattningssystemet.

Vill du ha lika fint konstgräs i din trädgård?

Klicka på respektive bild för att förstora dem.

Vill du ha lika fint konstgräs i din trädgård?