Evergreen Konstgräs var i år en av de utställande företagen på Täby Företagarträff den 23 oktober.

Täby Företagarträff är ”Årets näringslivsdag” i Täby. Syftet är att de som arbetar inom näringslivet skall träffa varandra och kommunens företrädare för att göra fler affärer samt skapa nya möjligheter. I år gick evenemanget av stapeln för 30:e gången och lokalen var denna gång Täby Galopp.

Intresset för konstgräset var stort under mässan och på bilden syns vår nya medarbetare Mikael Persson presentera våra produkter.

Evergreen konstgräs Täby företagarträff