Det pågår just nu en het miljödebatt om huruvida konstgräs ska förbjudas eller inte och det skapar en del missuppfattningar. Debatten handlar egentligen om granulatet man fyller fotbollsplaner med och INTE om själva konstgräset.

Inget förbud mot granulat planeras heller, men det finns direktiv att följa. Har du en plan med gummigranulat eller planerar att anlägga en fotbollsplan med infill (granulat) rekommenderar vi att du läser denna information: https://www.svenskfotboll.se/nyheter/svff/2019/7/inget-forbud-mot-konstgrasplaner/

Konstgräset är miljövänligt i sig men i vissa fall kan granulatet som gräset fylls med vara miljöfarligt. Välj därför rätt sorts infill eller köp ett konstgräs som inte behöver granulat, t.ex. UEFA 30s non-fill från Evergreen.